pozycjonowanie
narzędzia SEO

Jeśli Państwa strona nie znajduje się na pierwszych pozycjach w wyszukiwarkach Google, Onet i WP pod określonymi słowami warto pomyśleć nad usługą jaką jest pozycjonowanie.

¬ CZYTAJ DALEJ

Instrukcja Doorway Generator Stron

1

Wyszukanie stron z których chcemy pobierać treści

Na początku należy wyszukać stronę internetową na której znajduje się kilkaset artykułów

2

Wygenerowanie linków

Kolejnym etapem jest wygenerowanie programem linków do artykułów które chcesz aby program pobierał, czyli sprawdzasz jak wyglądają linki do artykułów na stronie z której chcesz pobierać informacje zwykle artykuły na stronach kończą się numerem przykładowo na stronach o cmsie php-fusion link w artykułach może wyglądać tak :

articles.php?article_id=17

widzimy liczbę 17 jest to siedemnasty artykuł zapewne po wpisaniu po znaku równości innej liczby pojawi nam się inny artykuł, tak jest na większości stron.
wchodzimy więc na jakąś stronę np. tą

http://www.webowiec.net/articles.php?article_id=17

sprawdzamy ile na stronie jest artykułów aby to sprawdzić wchodzimy do kategorii artykuły lub w ciemno wstawiamy po znaku równości jakąś większą liczbę i sprawdzamy czy istnieje.
Na tej stronie jest 28 artykułów więc możemy ustawić teraz w programie aby wszedł na każdy z nich począwszy od 1 a kończąc na 28 i pobrał z nich artykuły,
ustawiamy więc przedział od 1 do 28
patrz poniższy obrazek :


liczba-artykulow.jpg

Teraz więc liczbę z linka aby został znak równości w ten sposób

http://www.webowiec.net/articles.php?article_id=

i wklejamy tego linka do programu w poniższe pole
patrz poniższy obrazek :


wklejlink.jpg

Po wykonaniu tych czynności klikamy na przycisk o nazwie : "Wygeneruj linki z numerami na końcu"
patrz poniższy obrazek :


wygeneruj-link-z-nr-koncowym.jpg

po przyciśnięciu tego przycisku pojawią się wygenerowane linki do artykułów
patrz poniższy obrazek :


wygenerowane.jpg

3

Określenie od którego miejsca program ma pobierać treści
Teraz należy ustawić od której linijki początkowej do której końcowej program ma pobierać artykuł Ustawia się to po to aby program nie pobierał nam jakichś zbędnych informacji, jedynie samą treść artykułu. Widzimy że początek artykułu nazywa się : "Napis na pasku stanu."
patrz poniższy obrazek :


poczatek-artykulu.jpg

szukamy więc tego tekstu w dolnym polu naszego programu
patrz poniższy obrazek :


zawartosc-calej-strony.jpg

widzimy że program pobiera cały teks ze strony razem z menu i innymi bzdetami aby pobierał jedynie interesujący nas tekst czyli treść artykułu należy ustawić programowi aby wiedział od jakiego miejsca zaczyna się artykuł, po znalezieniu początkowego tekstu klikamy lewym przyciskiem myszy nad napisem o treści : "LegendaNapis na pasku stanu. " powoduje to wychwycenie że artykuł zaczyna się od 115 linii klikamy więc teraz drugim przyciskiem myszy nad polem gdzie program pobrał zawartość strony i wyświetli nam się takie menu :
patrz poniższy obrazek :


ustawienie-lini-poczatkowej.jpg

klikamy w nim w przycisk o nazwie : "Dodaj nr do pierwszych lini" spowoduje do dodanie do pamięci programu aby program za każdym razem pobierał artykuł dopiero od tej linii teraz szukamy gdzie kończy się artykuł widzimy że kończy się w linii 152 pod napisem o treści : "Napisane przez Qulek dnia grudzień" klikamy poniżej lewym przyciskiem myszy pobierze nam się pozycja linia 152 teraz klikamy prawym przyciskiem myszy
patrz poniższy obrazek :


ustawienie-lini-koncowej.jpg

i wchodzimy w przycisk o nazwie : "Dodaj nr do ostatnich lini" po wykonaniu tych czynności warto sprawdzić teraz jak będzie wyglądała treść wygenerowanej strony klikamy więc przycisk o nazwie: "Podgląd tekstu"
patrz poniższy obrazek :


podglad-tekstu.jpg

i w górnym polu widzimy przefiltrowany tekst czyli taki jaki chcieliśmy. Możemy też wyszukiwać początek i koniec artykułu po wyrazie przykładowo tą samą czynność którą wykonywaliśmy powyżej możemy wykonać w inny sposób który jest bardziej skuteczny ponieważ nie zawsze artykuł na wszystkich podstronach może znajdywać się w danej linii, w tym przypadku nasz artykuł rozpoczynał się zdaniem "LegendaNapis na pasku stanu. " Wpisujemy więc wyraz znajdujący się przed tytułem naszego artykuły czyli wyraz o nazwie: "Legenda"
patrz poniższy obrazek :


szukaj-slowa-na-poczatku.jpg

i program automatycznie sam namierzy w której linii ten wyraz się znajduje i skasuje wszystkie zdania które znajdują się przed nim teraz sprawdzamy jak wygląda wyraz który znajduje się na końcu artykułu jest to wyraz o nazwie: "Komentarze" przepisujemy go więc w drugie pole
patrz poniższy obrazek :


szukaj-slowa-na-koncu.jpg

teraz program także automatycznie będzie wiedział w której linii jest dane słowo i automatycznie te linie ustawi i skasuje wszystkie zdania które znajdują się po tym słowie.

4

Automatyczne zmienianie treści artykułów i kasowanie zbędnych linii.
Jeśli na stronie z której pobierasz teksty są jakieś wyrazy lub zdania możesz ustawić w programie aby automatycznie kasował je z tekstu po wpisania wyrazu lub zdania w jedno z 63 pól zamieszczonych w programie program przeszuka cały tekst na stronie i skasuje te rzeczy które wpisałeś słowa te w pisujesz w poniższe pola :
patrz poniższy obrazek :


kasacja-liczb.jpg

Aby nie dostać filtra od Google za duplicate content warto jest wstawić kilka wyrazów aby program zmienił treści w artykule na inne najlepiej synonimy lub wykasował zbędne wyrazy
patrz poniższy obrazek :


zamienianie-slow.jpg

Jak widać wpisałem kilka wyrazów pierwszy wpisałem Legenda a jako synonim dałem spacje - spowoduje to że program po prostu będzie kasował ten wyraz kolejne wyrazy synonimy wyrazów takie jak Wejdź i Odwiedź program po znalezieniu wyrazu na stronie który nazywa się "Wejdź" automatycznie zamieni go na wyraz o nazwie "Odwiedź"

5

Pobieranie z innych stron obrazków, tagów, linków.
Program posiada możliwość pobierania różnych rzeczy pasujących do tematyki twojej strony my na powyższym przykładzie pobieraliśmy artykuły ze strony o tematyce webmastering zatem interesuje nas aby program pobierał różne dane na temat webmasteringu przejdźmy w programie do zakładki o nazwie: "Dodaj strony" znajdują cię tutaj różne opcje które odpowiadają za wyświetlanie poszczególnych elementów na wygenerowanej stornie znajdziemy tam 3 pola
patrz poniższy obrazek :


dodaj-strony.jpg

Nazwa twojej strony www - wpisujemy tu adres twojej domeny na której będzie umieszczona wygenerowana strona, program w dwóch miejscach w wygenerowanym szablonie umieści tą nazwę Słowo kluczowe pod obrazki - wpisujemy tu słowo o tematyce jakiej robimy stronę program będzie pobierał losowe obrazki z Google images z danej tematyki Główne słowo kluczowe - tu wpisujemy najgłówniejsze słowo kluczowe na które pozycjonujesz stronę - po wpisaniu tu tego słowa program doda je w kilka miejsc na stronie, pobierze linki do stron które są w pierwszej dziesiątce w Google na te słowo, oraz pobierze popular tagi czyli podobne słowa związane z tematyką strony, dodatkowo możesz wybrać jeden z trzech serwerów z których program będzie pobierć popular tagi na każdym z tych serwisów będziesz mógł pobrać inne pupular tagi. Jeśli tworzysz strony w języku polskim należy ustawić język na polski a gdy w języku angielskim to na angielski
patrz poniższy obrazek :


jezyk.jpg

Przy tworzeniu szablonu masz możliwość ustawienia jakie rzeczy program ma do niego wrzucać
patrz poniższy obrazek :


wylaczenie-opcji.jpg

poniżej opis funkcji :6

Pomijanie stron gdy tekst na nich jest za krótki lub gdy strona nie istnieje.
Przejdź do zakładki o nazwie: "404"
patrz poniższy obrazek :


404.jpg

w zakładce tej możesz filtrować kiedy program ma pomijać pobieranie tekstu z danej podstrony i przeskakiwać do kolejnej. W pierwszych sześciu polach
patrz poniższy obrazek :


404pola.jpg

możesz ustawić aby program program pomijał daną stronę gdy występuje na niej jakiś tekst, często gdy brak jest na jakiejś stronie artykułu to przekierowuje do strony głównej index.html należy wtedy w któreś z tych pól wpisać tekst znajdujący się tylko na stronie index.html spowoduje to pomijanie danej strony. Kolejne pola o nazwie: " Pomiń gdy ilość linii jest równa" pozwalają na pomijanie strony gdy posiada ona np równo 245 linijek tekstu ilość linijek tekstu na danej stronie wyświetla się na samym dole
patrz poniższy obrazek :


404rowne.jpg

widzimy że na stronie głównej jest 245 linijek po wprowadzeniu tej liczby w jedno z pól program będzie pomijał stronę na której będzie akurat tyle linijek. Kolejne pole o nazwie: "Pomiń gdy ilość linii jest mniejsza od" pozwala pomijać daną stronę gdy w polu tu wpiszemy wartość mniejszą niż strona ma wszystkich linijek
patrz poniższy obrazek :


404mniejsze.jpg

Następne pole o nazwie: "Pomiń gdy ilość linii jest większa od" pozwala pomijać daną stronę gdy ilość linii na stronie jest większa niż w tym polu
patrz poniższy obrazek :


404wieksze.jpg

ostatnim przyciskiem w tej zakładce jest przycisk o nazwie "Pomiń gdy na stronie brak meta tagów" po jego zaznaczeniu gdy na podstronie z której pobieramy teksty nie będzie w sekcji meta meta tagów to program będzie pomijał taką stronę i przechodził do następnej


patrz poniższy obrazek :

404brakmetatagow.jpg

7

Wygląd menu wygenerowanych stron
Przechodzimy do zakładki o nazwie: "Edycja Menu"
patrz poniższy obrazek :edycj-menu.jpg

i wpisujemy tu nazwy podstron w wygenerowanym serwisie - po wygenerowaniu strony pojawią się one w górnym menu szablonu.


8

Wstawiamy kody reklam
Do wygenerowanego szablona w 4 miejsca możemy wrzucać własne kody, może to być obojętnie w czym napisany kod php, html, js, proponuje w te miejsca wrzucać kody reklam
patrz poniższy obrazek :


reklama1.jpg

widzimy duże pole tekstowe do niego wklejamy kod z reklamą , z prawej strony widzimy umiejscowienie reklamy. możemy też do wygenerowanej strony wrzucać tekst przed sekcją head pozwoli to na wrzucanie np systemów wymiany linków, aby dodać treści w sekcje head i foother wejdź w zakładkę stopka
patrz poniższy obrazek :


stopka.jpg

9

Mieszanie treści
Aby każda wygenerowana strona była unikalna możemy ustawić żeby program mieszał różne rzeczy na stronie takie jak słowa w meta tagach, obrazki, własne strony, słowa w popular tagach, linki do podobnych stron, oraz tekst w artykule jednak tekstu w artykule nie polecam mieszać ponieważ traci on składnie zdaniową jeśli chcesz aby artykuł się różnij przeczytaj punkt 4
patrz poniższy obrazek :


rezultat.jpg

10

Rozpoczęcie generowania stron
Program mamy już skonfigurowany teraz możemy rozpocząć automatyczne generowanie stron w tym celu wybieramy do jakiego szablonu program ma wrzucać pobierane treści ustawiamy czy ma generować przyjazne linki (Friendly URL) i klikamy start 2 teraz możemy zminimalizować program a on w między czasie sam odwiedzi wszystkie artykuły i wrzuci je do naszych szablonów.


11

Uruchomienie generowania treści
Po kliknięciu przycisku start 2 program zaczął działać
patrz poniższy obrazek :


wygenerowana-strona.jpg

widzimy że w prawym dolnym rogu programu program wygenerował pierwszą podstronę możemy kliknąć zakładkę o nazwie: "Podgląd wygenerowanej stron" spowoduje to podgląd aktualnie wygenerowanej strony
patrz poniższy obrazek :


wygenerowana-ost-strona.jpg

12

Stworzenie mapy strony
Gdy już program skończył działać należy zrobić mapę strony - przechodzimy do zakładki o nazwie: "Dodaj strony" w polu oznaczonym na pomarańczowo widzimy że program automatycznie dodał wszystkie strony które wcześniej wygenerował, wybieramy nazwę z jaką ma się zapisać mapa strony, nazwa musi być taka jakie stworzyliśmy menu czytaj punkt 7 klikamy przycisk Zrób mapę Friendly URL i w katalogu z wygenerowanymi stronami pojawi się wygenerowana mapa strony w naszym przypadku articles.html Poniżej jest też przycisk o nazwie: "zrób mapę artykułów umożliwia on wygenerowanie mamy składającej się z ponumerowanych kolejno linków typu artykul1.html artykul2.html itd. Jeśli nie używasz Friendly url to wtedy klikamy ten drugi przycisk.
patrz poniższy obrazek :


mapa-strony.jpg

13

Generowanie galerii zdjęć
Programem możemy także szybko wygenerować galerie obrazków klikamy w przycisk o nazwie: "Galeria"
patrz poniższy obrazek :


galeria1.jpg

Wybieramy katalog na dysku w którym mamy obrazki i klikamy przycisk o nazwie: "Dodaj wszystkie" Teraz przechodzimy do zakładki o nazwie "Generowanie Galerii a w niej wpisujemy nazwę galerii oraz nazwę katalogów do których program doda obrazki Na końcu klikamy przycisk o nazwie: "Generuj galerię" nazwa pliku z galerią będzie taka jaką ustawiliśmy w menu czytaj punkt 7 w naszym przypadku plik będzie się nazywał gallery.html
patrz poniższy obrazek :


galeria2.jpg

14

Generowanie dalszych podstron w menu
W menu czyt. pkt7 oprócz kategorii articles i gallery wstawiliśmy contact i faq dlatego musimy wygenerować także te podstrony dla contact wystarczy nam jedna podstrona w której będą nasze dane kontaktowe, da się to szybko wygenerować programem bez grzebania w plikach
przechodzimy do głównego menu programu czyli zakładki o nazwie: "Opcje" odhaczmy przycisk Friendly URL obok wpisujemy nazwę contact a pasku adresu strony wpisujemy nazwę about:blank wpisanie tej nazwy spowoduje że program przy wygenerowaniu podstrony nie będzie dodawał liczb typu contact1.html tylko powstanie plik contact.html oraz wyczyści wcześniejsze słowa z meta tagów,
patrz poniższy obrazek :


about-blank.jpg

dlatego przechodzimy do zakładki o nazwie: "Rezultat" i wyczyszczone meta tagi tytuł, opis, słowa wpisujemy swoje słówka
patrz poniższy obrazek :


contact.jpg

wracamy z powrotem do zakładki o nazwie: "Opcje" wpisujemy w dolne pole swoje dane kontaktowe i klikamy przycisk start 1, spowoduje to wygenerowanie wygenerowanej strony o nazwie contact.html
podobnie tworzymy stronę index.html lub po prostu generujemy mapę strony jako nazwę index
ogólnie start 1 służy do wygenerowania jednej strony a start 2 służy do wygenerowania wielu stron przycisk start2 działa tylko wtedy gdy wygenerujemy najpierw linki do stron.


15

Wrzucamy stronę przez FTP na serwer
Linkujemy w kilku miejscach do mapy lub strony index.html naszego wygenerowanego serwisu i po paru dniach Google za indeksuje nam większość podstronSTRONA GŁÓWNA » NARZĘDZIA » GENERATOR STRON » INSTRUKCJA

DOWNLOAD - POBIERZ PROGRAMY


POBRAŃ
KataLoger
Program do półautomatycznego katalogowania stron.

POBRAŃ
Doorway
Narzędzie do tworzenia zaplecza pozycjonerskiego

POBRAŃ
Profile Views
Oprogramowanie do automatycznego przeglądania profili i nabijania liczników.

POBRAŃ
Forum PM Sender
Oprogramowanie służące do wysyłania prywatnych wiadomości na forach.

POBRAŃ
Czat Flooder
Narzędzie do reklamowania stron na czatach.

POBRAŃ
User Czat Flooder
Narzędzie służące do wysyłania wiadomości do użytkowników czatów.

POBRAŃ
PM Czat Flooder
Narzędzie do odpowiadania na prywatne wiadomości na czacie.

POBRAŃ
Mixer słów
Służy do zmieniania zawartości artykułów na synonimy.

POBRAŃ
phpbb poster
Oprogramowanie do zakładania tematów i postów na forach phpBB.

POBRAŃ
vBulletin poster
Narzędzie do postowania na forach vBulletin.

POBRAŃ
SMF poster
Program do postowania na forum SMF.

POBRAŃ
Jportal poster
Narzędzie wysyłania wiadomości na cmsie Jportal.

POBRAŃ
MyBB poster
Program do automatycznego postowania na forach MyBB.

POBRAŃ
Spambot 2
Robot do zakładania postów i wysyłania komentarzy.

POBRAŃ
Web Plagiat
Program do sprawdzania plagiatów tekstów na stronach

POBRAŃ
Generator druku
Zestaw programów do tworzenia różnych druków pocztowych.

POBRAŃ
SEO KataLoger
Program do pozycjonowania stron w seokatalogach

POBRAŃ
SEO Inviter
Program do zapraszania znajomych.

POBRAŃ
Dodawarka Webmini
Program do automatycznego dodawania wpisów w katalogach.

POBRAŃ
FB Adder
Program do automatycznego wysyłania zaproszeń na Facebook.

POBRAŃ
Web Plagiat
Program do sprawdzania plagiatów tekstów na stronach

POBRAŃ
Anty-Plagiat
Program do sprawdzania plagiatów tekstów w artykułach

POBRAŃ
Dodawarka DonMini
Automat do dodawania wpisów w katalogach donmini

POBRAŃ
SEO Organizer
Program do zarządzania stronami internetowymi

POBRAŃ
SEOkatalog Moderator
Program dla właścicieli katalogów służy do moderowania seo katalogów

POBRAŃ
Generator ruchu
Program do nabijania odwiedzin na stronach.


Filmik prezentujący pobierania artykułów


Filmik pokazuje pobieranie tekstu z profili na forumGenerator stron internetowych, program do tworzenia zaplecza, seo doorway, automat do tworzenia zaplecz, narzędzie do robienia zaplecza, oprogramowanie generujące strony, programy do automatycznego tworzenia stron, zaplecze, pozycjonerskie, pozycjonera, program dla pozycjonera

Informacje o PolSeo

Zajmujemy się tworzeniem oprogramowania, pozycjonowaniem stron, przeprowadzaniem kampani SEM oraz webmasteringiem.

Aktualnie wystawione aukcje

Oprogramowanie do marketingu internetowego Aukcje Allegro